ΣΑΒΒΑΤΟ
09/03/2024
09:45 - 10:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams

Χαιρετισμός

Γεώργιος Λιναρδάτος
B.Sc., M.Sc., C.Eng., Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου
09:45 - 10:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Χαιρετισμός

Γιάννα Ανδρονοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα
10:00 - 10:30
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Οδός… Φιλελλήνων: Ο δρόμος επιστροφής των Γλυπτών μέσα από τα μάτια των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού

Χρυσούλα Ράπτη
Δασκάλα ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
Κωνσταντίνος Γαλάνης
Δάσκαλος ΣΤ’ Δημοτικού – Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
Τρύφων Ντάλης
Δάσκαλος ΣΤ’ Δημοτικού – Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
Ακριβή Φωτεινού
Δασκάλα ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

«Μπροστά στις Καρυάτιδες, τις μαρμαρένιες κόρες…» - Από τον λόρδο Βύρωνα στον Έλγιν. Μια έρευνα ταξίδι στο χρόνο από τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, ένα Podcast - Συνέντευξη με την καθηγήτρια Ε.Σβορώνου.

10:30 - 11:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Turning Waste into Educational Wonder

Janine De Villiers
EMEA Education Alliance Manager

Lenovo is committed to supporting STEM education for future generations. The "Turning Waste into Educational Wonder" project, which transforms the packaging of our products into useful tools for science experiments. By providing schools with easy-to-follow instructions and online resources, we help teachers and students explore various STEM topics in a fun and eco-friendly way. With Lenovo, learning is not only smart, but also sustainable.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση στα Ελληνικά.

11:00 - 11:20

Διάλειμμα

11:20 - 11:50
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

Παναγιώτης Λουρίδας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 η εταιρεία OpenAI παρουσίασε την υπηρεσία ChatGPT, βάζοντας την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΤΝ, Generative AI) στο προσκήνιο. Τον Ιανουάριο 2023, οι χρήστες της υπηρεσίας έφτασαν το όριο των 100 εκατομμυρίων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ υιοθέτησης τεχνολογίας. Για πολλούς, η ΠΤΝ είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Ανάμεσα στους πολλούς, καθηγητές, φοιτητές, μαθητές, πειραματίζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητες της. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη σχέση και τις επιπτώσεις της ΠΝΠ και της εκπαίδευσης; Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις, για διδάσκοντες και διδασκόμενους;

11:50 - 12:20
ΚΕΝΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Immediate and long-term impacts of AI on educational practice

James Mackay
Associate professor of Literature and Digital Cultures, European University of Cyprus

Artificial intelligence has already made huge inroads into our lives. However, the arrival of Large Language Models (LLMS) - chatbots trained using deep learning on vast databases of texts – has had a huge impact in just over a year. Much of the discussion of ChatGPT and other AI’s in educational circles has concentrated on the potential uses of these technologies for cheating, but this rather misses the point: artificial intelligences have arrived and will fundamentally change the ways that our students will work in the future. In this talk, therefore, I will focus on some of the ways that LLMs can be utilized by educators and students to automate routine tasks and free up time for creative learning. I will also demonstrate best practices for enhancing teaching practices using AI, including AI-assisted research and brainstorming. Finally, I will turn to the future of AI-enabled classrooms, suggesting ways that the traditional assignment will need to change to accommodate an AI-enabled world.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση στα Ελληνικά.

12:20 - 12:40

Διάλειμμα

12:40 - 13:10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

Δημήτρης Δημητριάδης
Futurist - IFFR DAO

The convergence of artificial intelligence and human expertise is transforming educational paradigms, emphasizing the need for adaptability and lifelong learning in the academic realm. This shift underscores the importance of foresight in education, advocating for a learning environment that fosters innovation, critical thinking, and a synergy between AI and human intellect. By exploring the futures of education, this keynote delves into the potential of AI to personalize learning, enhance student engagement, and equip educators with tools for more effective teaching. It offers a vision for future learning ecosystems where AI supports human creativity and critical thought, preparing students and educators alike for the complexities of tomorrow's world.

13:10 - 13:40
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Teams)

The Future of Education is Now: Harnessing the Power of AI to Empower Educators and School Leaders

Joe Brazier
Microsoft Worldwide Education K12 Strategy Lead
Kate Maxwell
Microsoft Worldwide Education Industry Lead

The future of education is now, and it is being shaped by the transformative power of artificial intelligence (AI). AI technologies such as machine learning, natural language processing, and computer vision are being used to personalize learning experiences, provide real-time feedback and assessment, and facilitate more effective teaching and learning. Join us as we explore the exciting possibilities of AI in education and how it can support the work of educators and school leaders. Together, we can shape the future of education and inspire the next generation of learners.

Η παρουσίαση θα προβληθεί βιντεοσκοπημένη στα Αγγλικά και χωρίς μετάφραση στα Ελληνικά.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

elΕλληνικά