Βασιλική Καρκανιά

ΕιδικότηταΨυχολόγος, Ιδιωτικό γραφείο
Λογισμική παρέμβαση για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών μνήμης και προσοχής για παιδιά με γλωσσική διαταραχή

Όλη η συνεδρία
κατά Βασιλική Καρκανιά

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

elΕλληνικά