Κωνσταντίνα Σάιτ

ΕιδικότηταΦιλόλογος, 2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
Αξιοποίηση εφαρμογών Τ.Ν. κατά τον σχεδιασμό, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των Φιλολογικών Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Όλη η συνεδρία
κατά Κωνσταντίνα Σάιτ

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

elΕλληνικά